Дідько Банчул

Дідько Банчул, пан радний молдавський (1433–1443):
Печатка від 13.1.1434:

В полі печатки іспанський щит, на якому знак у вигляді трьох півкіл в зірку під хрестиком.
Напис по колу: + ПЄЧАТЬ БАНЧЮЛА ДѢДКА

кругла, розмір 20 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 5343 (13.1.1434, «панъ Банчѹлъ»).

Публікації:
Bogdan I. Album paléographique moldave. – n. 91. 13.1.1434.
Cernovodeanu D. Ştiinţa şi arta heraldică în România. – P. 381, pl. 87, il. 5 (ідентифіковано як печатку пана радного Данчула). 13.1.1434.

Олег Однороженко