Дідушицький Яцько пан з Дідушиць

Дідушицький Яцько пан з Дідушиць, пан львівський:
Печатка від 13.12.1464:

В полі печатки готичний щит, на якому стріла вістрям вгору над півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві шестипроменеві зірки, здолу літера: n.
Напис по колу: s + iackonis • de dzedosicze

кругла, розмір 17 мм.

Джерела:
ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 190 («Dmitr et Iaczko de Dedoschycze»).

Публікації:
Akta grodzkie i ziemskie. – Tom VII. – S. 105. 13.12.1464.
Haisig M. Sfragistyka szlachecka. – S. 49, il. 121. 13.12.1464.
Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 129, il. 37. 13.12.1464.

Олег Однороженко