Дітько Іван

Дітько (Дідько) Іван, пан радний молдавський (1420–1430):
Печатка від 13.12.1421:

В полі печатки лев вліво.
Напис по колу: + ПЄЧАТЬ ИВАНОВА

кругла, розмір 17 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 5308 (13.12.1421, «панъ Иванъ Дѣтко»).

Публікації:
Şimanschi L. Cele mai vechi sigilii domneşti şi boiereşti. – P. 157, il. 36 (невірний прорис). 13.12.1421.

Олег Однороженко