Дмитровський Іван з Чишок

Дмитровський Іван з Чишок, земянин львівський:
Печатка від 18.11.1437:

В полі печатки готичний щит, на якому знак у вигляді кола з півкруглим розширенням вгорі.
Напис по колу: s iohis dmit … czeszke

кругла, розмір 25 мм.

Джерела:
ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 109. 18.11.1437.
MNK, Rkps 1713, karta 293. 18.11.1437.

Публікації:
Haisig M. Sfragistyka szlachecka. – S. 61, il. 158. 18.11.1437.
Piekosiński F. Heraldika polska wiekόw średnich. – S. 263, il. 437; S. 299, il. 511. 18.11.1437.

Олег Однороженко