Дмитровський Миколай з Чишок

Дмитровський Миколай з Чишок, земянин львівський:
Печатка від 11.11.1420:

В полі печатки іспанський щит, на якому знак у вигляді кола з півкруглим розширенням вгорі.
Напис по колу: + S … INKO … E CZI … ZI

кругла, розмір 24 мм.

Джерела:
ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 56. 11.11.1420.

Публікації:
Haisig M. Sfragistyka szlachecka. – S. 61, il. 157. 11.11.1420.

Олег Однороженко