Долмацький Яким

Долмацький Яким, возний володимирський:
Печатка від 1590 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому шестипроменева зірка над півмісяцем, що лежить рогами догори.

овальна, розмір 16х13 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 1, оп. 1, спр. 4, арк. 73. 1590 р.

Олег Однороженко