Домонтівська сотня

Печатка від 1737–1778 рр.:

В полі печатки овальний щит, на якому двораменний хрест над півмісяцем, що лежить рогами догори, здолу перехрещено рушницю і меч; над щитом корона, здолу дві пальмові галузки; навколо літери: ПСД.

восьмикутна, розмір 19х18 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 51560; спр. 51564; спр. 51566; спр. 51568. 1737–1762 роки.
ЦДІАК, ф. 59, оп. 1, спр. 8744, арк. 6; ф. 83, оп. 1, спр. 66, арк. 21; спр. 107, арк. 66v. 1759–1778 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 284. 1771 р.

Олег Однороженко