Дорогунський Михайло Невольник

Дорогунський Михайло Невольник капітан (1397), пан радний молдавський (1395–1437), жупан (1415–1422):
Печатка від 6.1.1395–6.10.1407:

В полі печатки рицарський хрест над півмісяцем, що лежить рогами догори.
Напис по колу: + ПЄЧАТЬ ПАНА МИХАИЛОВА

кругла, розмір 16 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 5328 (6.1.1395, «панъ Михалъ Дорогүнскии»).
AGAD, Perg. 5329 (6.1.1395, «панъ Михалъ», відірвана).
ANK, AS, Perg. 40 (4.1.1397, «Mychahel, capytaneus moldaviensis», відірвана).
AGAD, Perg. 5304 (6.10.1407, «панъ Михаило Дорогүнскыи»).

Публікації:
Şimanschi L. Cele mai vechi sigilii domneşti şi boiereşti. – P. 156, il. 17. 6.1.1395.

Дорогунський Михайло Невольник капітан (1397), пан радний молдавський (1395–1437), жупан (1415–1422):
Печатка від [13.12.1421]–13.1.1434:

В полі печатки кітвоподібний хрест над півмісяцем, що лежить рогами догори, ліворуч шестипроменева зірка.
Напис по колу: + ПЄЧАТЬ ПАНА МИХАИлА

кругла, розмір 15 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 5308 (13.12.1421, «панъ Михаило Дорогүнскыи», відірвана).
AGAD, Perg. 5317 (4.6.1433, «панъ Михаило Дорогѹнскы»).
AGAD, Perg. 5343 (13.1.1434, «панъ Михаило Дорогѹнскы»).

Олег Однороженко