Довмонтович Євлашко

Довмонтович Євлашко, пан радний (1430–1431):
Печатка від 29.11.1430–1.9.1431:

В полі печатки іспанський щит, на якому знак у вигляді роздвоєної здолу стріли вістрям вгору над півколом з загнутими догори та в бік кінцями.
Напис по колу: + ПЕЧѦТЬ ЄВЛАШКА ДОМОНТОВА

кругла, розмір 16 мм.

Джерела:
BCz, Perg. 374 («Jewlaschconis Dowmunthowicz»). 1.9.1431.
MNK, Rkps 1713, karta 235, 241; Rkps 1714. 1.9.1431.

Публікації:
Semkowicz W. Braterstwo szlachty polskiej z bojarstwem litewskiem. – S. 407. 1.9.1431.

Олег Однороженко