Довойнович Івашко

Довойнович Івашко, пан радний (1431–1454), староста городенський (1434), староста більський (1448–1454):
Печатка від 27.2.1434:

В полі печатки знак у вигляді літери h з перехрестям на щоглі.
Напис по колу: …

кругла, розмір 27 мм.

Джерела:
BCz, Perg. 392. 27.2.1434.
MNK, Rkps 1713, karta 265; Rkps 1714. 27.2.1434.

Публікації:
Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. – S. 101, n. 61, poz. 16. 27.2.1434.
Semkowicz W. Braterstwo szlachty polskiej z bojarstwem litewskiem. – S. 407. 27.2.1434.

Олег Однороженко