Дробишевич Федір

Дробишевич Федір, слуга волинського пана Петра Киселя:
Печатка від 1576 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді перехрещеної роздвоєної здолу стріли вістрям вгору; згори напис: ѲЄ.

овальна, розмір 16х14 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 697, 699. 1576 р.

Олег Однороженко