Друцький Горський Федір Григорович

Федір Григорович Друцький князь Горський (1560–1615):
Печатка від 1600–1602 рр.:

В полі печатки чотиридільний півкруглий бароковий щит: в першій частині – знак у вигляді меча в супроводі чотирьох півмісяців (герб роду князів Друцьких), в другій частині – лев (герб роду князів Іжеславських – матері, княжни Томили Богданівни Іжеславської), в третій частині – знак у вигляді перехрещеного хреста над півколом, що лежить кінцями додолу (герб роду князів Прихабських – бабки за батьківською лінією, княжни Ганни Андріївни Прихабської), в четвертій частині – знак у вигляді перехрещеної роздвоєної здолу стріли вістрям вгору (герб роду панів Ходкевичів – бабки за материнською лінією, Аграфени Іванівни Ходкевич); згори літери: FH.

овальна, розмір 21х19 мм.

Публікації:
Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – С. 93, мал. 221. 1602 р.
Puzyna J. Niektóre pieczęcie litewskie. – S. 58, il. 18. 1600 р.

Олег Однороженко