Друцький Іван Семенович Баба

Іван Семенович Баба князь Друцький (до 1409 – після 1436):
Печатка від 27.9.1422–1.9.1431:

В полі печатки іспанський щит, на якому знак у вигляді стріли вістрям в лівий долішній кут, обабіч якої чотири півмісяці.
Напис по колу: ПЄЧАТЬ КНѦZѦ ЭВАНА СЄМЄНО

кругла, розмір 28 мм.

Джерела:
AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 654. 1.9.1431.
BCz, Perg. 374. 1.9.1431.
GStAPKB, XX. HA, PU, Schiebl. 109, n. 68. 27.9.1422.
MNK, Rkps 1713, karta 236, 241. 1.9.1431.

Публікації:
Лихачёв Н. Материалы для истории византийской и русской сфрагистики. Выпуск ІІ. – С. 234, илл. 215. 1.9.1431.
Насевiч В. Друцкає княства i князi Друцкiя. – С. 52.
Хоруженко О. «Печать князя Дмитрия» XV в. – С. 124–126, рис. 2.
Gumowski M. Pieczęcie książąt litewskich. – S. 699, tab. 2, il. 15; tab. 9, il. 68. 1.9.1431.
Nowak P., Pokora P. Dokumenty strony polsko-litewskiej. – S. 79, il. B 89. 27.9.1422.
Piekosiński F. Heraldyka polska wieków średnich. – S. 261, il. 434. 1.9.1431.
Puzyna J. O pochodzeniu kniazia Fedka Nieswizkiego. – S. 77, il. 17; S. 80, il. 1.9.1431.
Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – S. 25, n. 96, il. 1.9.1431.

Олег Однороженко