Друцький Іван Семенович Путята

Іван Семенович Путята князь Друцький (до 1422 – після 1440):
Печатка від 27.9.1422–1.9.1431:

В полі печатки готичний щит, на якому знак у вигляді роздвоєного згори з загнутими кінцями хреста.
Напис по колу: КНѦЗѦ ВАНА ПУТѦТИНА

кругла, розмір 30 мм.

Джерела:
ЛНУ, ЗП, n. 295. 1431 р.
AGAD, AZ, Sygn. 32, st. 899, 917; Sygn. 33, st. 654, 693. 29.11.1430–1.9.1431.
BCz, Perg. 374. 1.9.1431.
GStAPKB, XX. HA, PU, Schiebl. 109, n. 68. 27.9.1422.
MNK, Rkps 1713, karta 241. 1.9.1431.

Публікації:
Лихачёв Н. Материалы для истории византийской и русской сфрагистики. Выпуск ІІ. – С. 231–233, илл. 213, 214. 1423–1431 рр.
Насевiч В. Друцкає княства i князi Друцкiя. – С. 52.
Хоруженко О. «Печать князя Дмитрия» XV в. – С. 125, 127, рис. 4.
Снимки древних русских печатей. – С. 80, мал. 1423 р.
Działyński A. Statut litewski. – S. 544, tab. 3. 1.9.1431.
Gumowski M. Pieczęcie książąt litewskich. – S. 699, tab. 2, il. 14; tab. 9, il. 71. 1.9.1431.
Nowak P., Pokora P. Dokumenty strony polsko-litewskiej. – S. 79, il. B 91. 27.9.1422.
Piekosiński F. Heraldyka polska wieków średnich. – S. 273, il. 454. 1.9.1431.
Vossberg F. Siegel des Mittelalters. – S. 44, taf. 24, il. 107. 1.9.1431.
Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – S. 25, n. 97, il; S. 89, n. 933, il. 29.11.1430–1.9.1431.

Олег Однороженко