Друцький Любецький Павло Григорович

Павло Григорович Друцький князь Любецький:
Печатка від 1601 р.:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому знак у вигляді довгого хреста в супроводі чотирьох півмісяців; над щитом князівська корона; згори літери: PDL.

восьмикутна, розмір 17х14 мм.

Джерела:
ANK, AS, Teka 101, Plik 34, st. 3. 1601 р.

Павло Григорович Друцький князь Любецький:
Печатка від 1612 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді довгого хреста в супроводі чотирьох півмісяців; згори літери: • P • D • L •.

восьмикутна, розмір 17х14 мм.

Джерела:
ANK, AS, Teka 101, Plik 34, st. 11, 14, 22. 1612 р.

Павло Григорович Друцький князь Любецький:
Печатка від 1619–1636 рр.:

В полі печатки чотиридільний ренесансовий щит: в першій частині – знак у вигляді меча, ліворуч півмісяць рогами вправо (герб роду князів Друцьких), в другій частині – знак у вигляді двох з’єднаних між собою кіл з двома півкруглими відгалуженнями обабіч, в середині горішнього кола Т-подібний хрест, в третій частині – знак у вигляді стріли над півколом, яке лежить кінцями додолу над шестипроменевою зіркою, здолу півмісяць, який лежить рогами догори, в четвертій частині – знак у вигляді двох з’єднаних між собою півкіл, між якими лежить шабля вістрям додолу; над щитом шолом під князівською короною, навколо щита намет; навколо літери: PDSL.

восьмикутна, розмір 22х20 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 17442. 1627 р.
ЛННБ, ВР, ф. 5, оп. 1, спр. 7444/ІІІ, арк. 811. 1627 р.
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 98; ф. 221, оп. 1, спр. 78, арк. 38; ф. 256, оп. 1, спр. 90, арк. 50v; спр. 151, арк. 29; спр. 158, арк. 19v; спр. 200, арк. 18. 1619–1636 рр.

Павло Григорович Друцький князь Любецький:
Печатка від 1640 р.:

В полі печатки чотиридільний півкруглий бароковий щит: в третій частині – знак у вигляді перехрещеного хреста над півмісяцем, що лежить рогами додолу, в четвертій частині – рицар на коні, в правиці тримає меч; над щитом князівська корона.

овальна, розмір 38х32 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 158, арк. 2v, 4v, 9v, 13. 1640 р.

Публікації:
Алфьоров О. Шляхетська сфрагістика. – Табл. 10, мал. 9. 1640 р.

Олег Однороженко