Друцький Василь Семенович Красний

Василь Семенович Красний князь Друцький (до 1422 – після 1448):
Печатка від 29.11.1430–1.9.1431:

В полі печатки іспанський щит, на якому знак у вигляді хреста з подвійним розгалуженням здолу, обабіч якого чотири півкола.
Напис по колу: + ПЄЧАТЬ КНѦZѦ ВАСЬЛЬѦ СЄМЄНВИЧА

кругла, розмір 33 мм.

Джерела:
AGAD, AZ, Sygn. 32, st. 899, 917; Sygn. 33, st. 654, 693. 29.11.1430–1.9.1431.
BCz, Perg. 374. 1.9.1431.
MNK, Rkps 1713, karta 237, 241. 1.9.1431.

Публікації:
Лихачёв Н. Материалы для истории византийской и русской сфрагистики. Выпуск ІІ. – С. 234, илл. 215, 216. 1.9.1431.
Насевiч В. Друцкає княства i князi Друцкiя. – С. 54.
Хоруженко О. «Печать князя Дмитрия» XV в. – С. 125, 127, рис. 3.
Gumowski M. Pieczęcie książąt litewskich. – S. 716, tab. 3, il. 26; tab. 9, il. 69. 1.9.1431.
Piekosiński F. Heraldyka polska wieków średnich. – S. 262, il. 435. 1.9.1431.
Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – S. 26, n. 98, il.; S. 89, n. 934, il. 29.11.1430–1.9.1431.

Олег Однороженко