Дулібський Івашко з Дуліб

Дулібський Івашко з Дуліб, земянин львівський:
Печатка від 13.12.1464:

В полі печатки іспанський щит, на якому знак у вигляді рицарського хреста над півмісяцем, що лежить рогами догори.
Напис по колу: s • iohannis de … yowli

кругла, розмір 21 мм.

Джерела:
ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 190 («Iwaschko de Dulyebi»).

Публікації:
Akta grodzkie i ziemskie. – Tom VII. – S. 105. 13.12.1464.
Haisig M. Sfragistyka szlachecka. – S. 53, il. 136. 13.12.1464.
Piekosiński F. Heraldika polska wiekόw średnich. – S. 158. 13.12.1464.

Олег Однороженко