Джунковський Степан

Джунковський Степан, протопоп батуринський:
Печатка від 1710 р.:

В полі печатки довгий рицарський хрест над півмісяцем, що лежить рогами догори, в супроводі трьох восьмипроменевих зірок; навколо візерунок; згори літери: ΣД.

овальна, розмір 27х23 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 50691. 1710 р.

Олег Однороженко