Федорович Михайло

Федорович Михайло, земянин київський:
Печатка від 1571 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді літери М під перехрещеною стрілою, що лежить вістрям вгору; згори літери: МФ.

восьмикутна, розмір 15х12 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 523v. 1571 р.

Олег Однороженко