Фрасенський Іван

Фрасенський Іван, земянин волинський:
Печатка від 1569 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді літери Х з загнутими кінцями.

овальна, розмір 16х14 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 141. 1569 р.

Олег Однороженко