Фурсович Гурин

Фурсович Гурин, земський суддя пинський:
Печатка від 1588–1589 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому рицар тримає в правиці вужа; згори літери: ГѲ.

кругла, розмір 16 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 8223; спр. 8230. 1589 р.

Публікації:
Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – C. 43, мал. 1588 р.

Олег Однороженко