Гадяцька сотня

Печатка від 1749 р.:

В полі печатки овальний бароковий щит, на якому виходить рука в латах, що тримає шаблю; над щитом рицарський хрест.
Напис по колу: ПЕЧАТ … СОТ … ПГ

кругла, розмір 26 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 8870, арк. 87v. 1749 р.

Олег Однороженко