Гадяцький полк

Печатка від 1737–1743 рр.:

В полі печатки бароковий щит, на якому на основі будинок, здолу літера: Г; над щитом забороло, в нашоломнику п’ять страусових пер, навколо щита намет; навколо літери: КВЗПГП.

восьмикутна, розмір 29х26 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 5183, арк. 75; спр. 5388, арк. 3; спр. 5833, арк. 2; спр. 5929, арк. 7; спр. 7942, арк. 2 б; ф. 59, оп. 1, спр. 654, арк. 379. 1737–1743 рр.

Публікації:
Апанович О. Козацька енциклопедія. – С. 274, мал. 1738 р.
Румянцева В. Эмблемы земель. – С. 89, мал. 1738 р.
Україна – козацька держава. – С. 553, мал. 1738 р.

Печатка від 1746–1780 рр.:

В полі печатки архангел Михайло влучає списом змія.
Напис по колу: + МАЛОРОСсІИΣКоГО • ГАДѦЦКоГо ПОЛКҮ П …

овальна, розмір 37х32мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 130, спр. 2, арк. 12; спр. 3, арк. 10. 1777 р.
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 13965, арк. 5v; ф. 59, оп. 1, спр. 6173, арк. 6; спр. 9458, арк. 4v; ф. 64, оп. 1, спр. 3, арк. 35v; спр. 4, арк. 5v; спр. 5, арк. 4v, 6v; спр. 16, арк. 5 аv, 7 аv, 16v, 37v, 41v, 53v; спр. 17, арк. 9v, 16v, 23v, 32v, 35v, 39v, 49v, 61v, 65v, 72v; спр. 19, арк. 19v; ф. 72, оп. 2, спр. 14, арк. 3v, 4v; ф. 108, оп. 2, спр. 1352, арк. 337, 400v; ф. 763, оп. 1, спр. 467, арк. 2v, 16v, 24, 27, 34, 59 аv. 1746–1780 рр.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 277, табл. 1, мал. 4. 1754 р.

Олег Однороженко