Галешов Єремія

Галешов Єремія пан на Жулештях, пан радний молдавський (1516–1522), господарський вистярник (1516–1522):
Печатка від 4.5.1518:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді стріли вістрям додолу з перехрестям з загнутими кінцями вгорі та півколом кінцями догори посередині.
Напис по колу: + ПЄЧАТЬ ПАНА ЄРЄМИИ ВИСТЄРНИК

овальна, розмір 18х16 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 5413 (4.5.1518).

Олег Однороженко