Галка Сенько пан з Ілляшова

Галка Сенько пан з Ілляшова, пан львівський:
Печатка від 13.12.1464:

В полі печатки знак у вигляді кола з трьома хрестиками всередині.
Напис по колу: ПЄЧАТЬ ПАНА С

кругла, розмір 22 мм.

Джерела:
ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 190 («Syenko Halka de Elgyschow»).

Публікації:
Akta grodzkie i ziemskie. – Tom VII. – S. 105. 13.12.1464.
Haisig M. Sfragistyka szlachecka. – S. 52–53, il. 134. 13.12.1464.
Piekosiński F. Heraldika polska wiekόw średnich. – S. 260, il. 430. 13.12.1464.

Олег Однороженко