Ґедройтський Григорій Жданович

Григорій Жданович князь Ґедройтський (1552–1592):
Печатка від 1586 р.:

В полі печатки бароковий щит, який розтято: в першій частині – китаврус, який тримає напнутий лук і цілить стрілою у власний хвіст у вигляді змії, в другій частині – п’ятипелюсткова троянда.
Напис по колу: PIEC … Z • W •

овальна, розмір 20х19 мм.

Джерела:
AGAD, AR, Dz. X, Sygn. 23, st. 24. 1586 р.

Григорій Жданович князь Ґедройтський (1552–1592):
Печатка від 1592 р.:

В полі печатки чотиридільний півкруглий бароковий щит: в першій частині – китаврус, який тримає напнутий лук і цілить стрілою у власний хвіст у вигляді змії, в другій частині – п’ятипелюсткова троянда, в третій частині – три вруби, в четвертій частині – птах; згори літери: HZ, обабіч літери: PW.

кругла, розмір 17 мм.

Публікації:
Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – С. 90, мал. 202. 1592 р.

Олег Однороженко