Ґедройтський Миколай Ягайло

Миколай Ягайло князь Ґедройтський (1431–1434):
Печатка від 1.9.1431–20.1.1433:

В полі печатки п’ятипелюсткова троянда.
Напис по колу: ѦКГАІЛОВА

кругла, розмір 26 мм.

Джерела:
AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 667. 1.9.1431.
BCz, Perg. 374; Perg. 384. 1.9.1431–20.1.1433.
MNK, Rkps 1713, karta 254. 20.1.1433.

Публікації:
Kozierowski S. Ród Porajów-Rożyców. – S. 178, tab., il. 5. 1433 р.
Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. – S. 91, n. 59, poz. 24. 20.1.1433.
Piekosiński F. Heraldyka polska wieków średnich. – S. 130, il. 202. 1433 р.
Semkowicz W. O litewskich rodach bojarskich // Rocznik Towarzystwa heraldycznego. – Tom V. – S. 52. 1433 р.
Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – S. 46, n. 373. 1431 р.

Олег Однороженко