Ґедройтський Павло Шимкович

Павло Шимкович князь Ґедройтський (1528–1555):
Печатка від 1552 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому п’ятипелюсткова троянда; згори літери: PS.

овальна, розмір 17х15 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 27; спр. 28. 1552 р.

Олег Однороженко