Гельм’язівська сотня

Печатка від 1759 р.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому рицарський хрест; над щитом забороло, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет; здолу літери: СГ.

восьмикутна, розмір 16х15 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 83, оп. 1, спр. 66, арк. 18. 1759 р.

Печатка від 1771 р.:

В полі печатки овальний щит; над щитом забороло під шоломовою короною, навколо щита зброя.

кругла, розмір 50 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 83, оп. 1, спр. 107, арк. 50v, 63v. 1771 р.

Олег Однороженко