Ґембицький Матей

Ґембицький Матей, войський жидачівський (1510–1547):
Печатка від 1546 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому обтяте дерево (герб Острев); згори літери: MG.

кругла, розмір 15 мм.

Джерела:
ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 445. 1546 р.

Олег Однороженко