Генеральна лічильна комісія

Печатка від 1762–5.IX.1767:

В полі печатки на основі козак вліво, на лівому плечі тримає рушницю, при лівому боці шабля, при правому боці порохівниця.
Напис по колу: + ПЕЧАТЬ ГЕНЕРАЛНОИ МАЛОРОССІИСКОИ ЩЕТНОИ КОММИССІИ

кругла, розмір 38 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 108, оп. 2, спр. 650, арк. 22; спр. 710, арк. 9v; спр. 781, арк. 194; спр. 855, арк. 16v, 25v. 1762–5.IX.1767.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 277.

Печатка від 1771 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому двоголовий орел під трьома імператорськими коронами, в правій лапі тримає жезл, в лівій – кулю, на грудях під князівською короною п’ятидільний щиток: в першій частині – ангел (герб Київського князівства), в другій частині – орел (герб Чернігівського князівства), в третій частині – мур (герб Сіверського князівства), в четвертій частині – вежа (герб Переяславського князівства), в п’ятій частині – дуб (герб Стародубського князівства); за щитом мантія під імператорською короною.

овальна, розмір 38х35 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 108, оп. 2, спр. 956, арк. 20v; спр. 1121, арк. 40v; спр. 1257, арк. 60v.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 277.

Олег Однороженко