Генеральна військова артилерія

Печатка від 15.X.1748:

В полі печатки овальний щит, на якому папис: ПЄЧАТЪ ЄНЄРАлНОИ ВОИСКОВОИ АРТИЛЄР; над щитом шолом, в нашоломнику три страусових пера, за щитом обабіч – по одній булаві, одному пірначу, три прапора та дві гармати, здолу два литавра і купа ядер.

кругла, розмір 34 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 9041, арк. 111v (15.X.1748, указ Г. в. а.).

Олег Однороженко