Генеральний військовий суд

Печатка від 3.VIII.1664–30.XI.1664:

В полі печатки суддівський жезл, обабіч напис: СҮДƐСКИИ.
Напис по колу: ΣНАК ВОИСКА … К М ЗАПОРО …

овальна, розмір 36х32 мм.

Публікації:
Крип’якевич І. З козацької сфрагістики. – С. 14, мал. 10. 3.VIII.1664–30.XI.1664.
Ситий І. Печатка генерального військового суду. – С. 3 (невірний опис). 1664 р.

Печатка від 1690–1698 рр.:

В полі печатки суддівський жезл, праворуч півмісяць рогами вліво, ліворуч шестипроменева зірка.
Напис по колу: + ПЄЧАТЬ СҮДЄИ ЄГО ЦРС ПРЄ ВЄ ЗАПО

кругла, розмір 27 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 50501; спр. 50694. 6.VII.1694–7VI.1694.
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 218, арк. 2 (6.V.1692).

Публікації:
Гетьман. Том І. – С. 100, мал. 83. 1698 р.
Каталог колекції документів. – С. 70, n. 218, мал. 6.V.1692.
Милорадович Г. Материалы для истории южной Руси. – № 12. – С. 97. 1690 р.
Ситий І. Печатка генерального військового суду. – С. 3. 1690–1698 рр.
Ситий І. Печатки генеральної та полкової старшини. – С. 101. 1692–1698 рр.

Печатка від 7.XII.1699:

В полі печатки суддівський жезл, праворуч рицарський хрест над півмісяцем, що лежить рогами вліво, ліворуч рицарський хрест над шестипроменевою зіркою, навколо дві галузки.
Напис по колу: ПЕЧА ВОиСКА ЕГ ЦА ПР ВЕ ЗАПО СҮДҮ ЕНЕРАЛНОГо

овальна, розмір 31х28 мм.

Публікації:
Апанович О. Козацька енциклопедія. – С. 551, мал. 1.
Ситий І. Печатка генерального військового суду. – С. 3, мал. 1.

Печатка від 18.V.1701–19.IV.1704:

В полі печатки суддівський жезл, праворуч рицарський хрест над півмісяцем, що лежить рогами вліво, ліворуч рицарський хрест над шестипроменевою зіркою, навколо дві галузки.
Напис по колу: + ПЕЧА ВОиСКА ЕГ˜о ЦА˜ : ПР. ВЕЛЧ : ЗАПО СҮДҮ ЕНЕРАЛНОГо

овальна, розмір 31х28 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 50942; ф. 2, спр. 22650. 21.V.1702–6.V.1703.

Публікації:
Апанович О. Козацька енциклопедія. – С. 551, мал. 2.
Ситий І. Печатка генерального військового суду. – С. 3, мал. 2. 18.V.1701–19.IV.1704.

Печатка від 13.III.1705–3.XII.1707:

В полі печатки суддівський жезл, праворуч рицарський хрест над півмісяцем, що лежить рогами вліво, ліворуч рицарський хрест над шестипроменевою зіркою, навколо дві галузки.
Напис по колу: + ПЕЧА • ВОиСКА ЕГо ЦАр • ПР ВЕЛЧ : ЗАПОр • СҮДҮ ЕНЕРАЛ

овальна, розмір 31х28 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 53419; спр. 53591. 17.IV.1706–2.VII.1707.

Публікації:
Апанович О. Козацька енциклопедія. – С. 551, мал. 3.
Ситий І. Печатка генерального військового суду. – С. 3, мал. 3. 13.III.1705–3.XII.1706.
Милорадович Г. Материалы для истории южной Руси. – № 14. – С. 109. 3.XII.1707.

Печатка від 4.X.1711–8.V.1739:

В полі печатки суддівський жезл, праворуч рицарський хрест над півмісяцем, що лежить рогами вліво, ліворуч рицарський хрест над шестипроменевою зіркою.
Напис по колу: + ПЄЧАТЬ СҮДҮ ЄГО ЦРс˜КАГО ПРВТЛАГО ВЛЧТВА ВОЙСКА ZАПОРО˜КАГО ЄНЄРАНОГо

овальна, розмір 41х37 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 50715; спр. 50945; спр. 53509; спр. 53980; спр. 55778; спр. 56312; спр. 57006; спр. 57007; спр. 61285. 4.X.1711–14.VII.1735.
ЦДІАК, ф. 56, оп. 3, спр. 318, арк. 1; ф. 80, оп. 2, спр. 30, арк. 52 а; ф. 220, оп. 1, спр. 308; спр. 317. 11.VII.1728–8.V.1739.

Публікації:
Апанович О. Козацька енциклопедія. – С. 274, мал.
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 276.
Молодик на 1844 рік. – Харків, 1843. – № 8. – Додатки. – С. 4, илл.
Слабченко М. Материалы по малорусской сфрагистике. – С. 7.
Україна – козацька держава. – С. 553, мал.

Печатка від 17.VIII.1742–17.IX.1758:

В полі печатки суддівський жезл, праворуч рицарський хрест над півмісяцем, що лежить рогами вліво, ліворуч рицарський хрест над шестипроменевою зіркою.
Напис по колу: ЕӔ ІМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА СУДА ВОИСКОВОГО ГЕНЕРАЛНАГО ПЕЧАТЬ 1742 ГОДА

кругла, розмір 41 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 52278; спр. 53690; спр. 61291; спр. 62117. 14.IV.1755–17.IX.1758.
ЦДІАК, ф. 56, оп. 3, спр. 360, арк. 1; ф. 75, оп. 2, спр. 86, арк. 5v; спр. 89, арк. 14v; ф. 80, оп. 2, спр. 75, арк. 14v; ф. 96, оп. 2, спр. 21, арк. 5v; ф. 98, оп. 2, спр. 23, арк. 37v; спр. 47, арк. 3; спр. 124, арк. 137; ф. 108, оп. 2, спр. 194, арк. 24 а; 26; спр. 401, арк. 3v; спр. 1826, арк. 2v. 17.VIII.1742–5.III.1756.

Публікації:
Апанович О. Козацька енциклопедія. – С. 551, мал. 4.
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 276.
Ситий І. Печатка генерального військового суду. – С. 3, мал. 4. 1742–8.X.1756.

Печатка від 1760–1768 рр.:

В полі печатки суддівський жезл, праворуч рицарський хрест над півмісяцем, що лежить рогами вліво, ліворуч рицарський хрест над шестипроменевою зіркою.
Напис по колу: ЕѦ ІМПЕРАТОРСКАГо ВЕЛИЧЕСТВА СУДА ВОИСКОВОГо ГЕНЕРАЛНАГо ПЕЧАТЬ

кругла, розмір 51 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф.1, спр. 52302 (1763).
ЦДІАК, ф. 75, оп. 1, спр. 17, арк. 12, 16; ф. 80, оп. 1, спр. 33, арк. 23v; спр. 289, арк. 4v; ф. 98, оп. 2, спр. 287, арк. 115v. 1760–1767 рр.

Публікації:
Апанович О. Козацька енциклопедія. – С. 551, мал. 5.
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 276, табл. 1, мал. 2.
Ситий І. Печатка генерального військового суду. – С. 3, мал. 5. 1760–1768 рр.

Печатка від 22.III.1761–16.V.1766:

В полі печатки суддівський жезл, праворуч рицарський хрест в сяйві над півмісяцем, що лежить рогами вліво, ліворуч рицарський хрест в сяйві над шестипроменевою зіркою.
Напис по колу: ЕГо ІМПЕРАТоРСКАГо ВЕЛИЧЕСТВА СҮДА ВОЙСКОВОГо ГЕНЕРАЛНОГо ПЕЧАТЬ

кругла, розмір 51 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 83, оп. 1, спр. 77, арк. 2v; ф. 108, оп. 2, спр. 329, арк. 35v, 36v; спр. 606, арк. 2 аv, 8v; спр. 620, арк. 20v; спр. 711, арк. 2v; спр. 733, арк. 32v; спр. 871, арк. 5v, 10v. 22.III.1761–16.V.1766.

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 276.

Печатка від 1768–1781 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому двоголовий орел під трьома імператорськими коронами, в правій лапі тримає жезл, в лівій – кулю, на грудях під князівською короною п’ятидільний щиток: в першій частині – ангел (герб Київського князівства), в другій частині – орел (герб Чернігівського князівства), в третій частині – мур (герб Сіверського князівства), в четвертій частині – вежа (герб Переяславського князівства), в п’ятій частині – дуб (герб Стародубського князівства); за щитом мантія під імператорською короною.

овальна, розмір 39х36 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 108, оп. 2, спр. 1006, арк. 6v; спр. 1056, арк. 7v; спр. 1211, арк. 14v; спр. 1647, арк. 99v. 1768–1781 рр.

Публікації:
Апанович О. Козацька енциклопедія. – С. 551, мал. 6.
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 276.
Ситий І. Печатка генерального військового суду. – С. 3, мал.6. 1768–20.III.1778.

Олег Однороженко