Гербурт Добромильський Йоан пан з Фельштина

Гербурт Добромильський Йоан пан з Фельштина, войський самбірський (1515–1538), підкоморій перемишльський (1538–1541), войський перемишльський (1543–1545), підкоморій львівський (1545–1558), каштелян любачівський (1558–1564), каштелян белзький (1564–1569):
Печатка від 1546 p.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому три меча в зірку пронизують яблуко (герб Гербурт); згори літери: ІН.

кругла, розмір 14 мм.

Джерела:
ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 445. 1546 р.

Олег Однороженко