Гербурт Одновський Миколай пан з Фельштина i Однова

Гербурт Одновський Миколай пан з Фельштина i Однова, підкоморій львівський (1530–1535), каштелян перемишльський (1535–1552), генеральний староста руський (1537–1555), староста красноставський (1549), воєвода судомирський (1553–1554), воєвода краківський (1554–1555):
Печатка від 1544 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому три меча в зірку пронизують яблуко; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику сім страусових пер, навколо щита намет (герб Гербурт).
Напис по колу на стрічці: …

кругла, розмір 35 мм.

Джерела:
ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 434. 1544 р.

Олег Однороженко