Гербурт Станіслав пан з Фельштина

Гербурт Станіслав пан з Фельштина, підкоморій перемишльський (1542–1552), каштелян перемишльський (1553–1554), каштелян львівський (1554–1584), староста самбірський, староста дрогобицький:
Печатка від 1.7.1569–1573:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому три меча в зірку пронизують яблуко; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять страусових пер, навколо щита намет (герб Гербурт).
Напис по колу: * STA * HER * D * F * C * L * S * D * C * I * R * G * Z

кругла, розмір 22 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 636. 1.7.1569.
BCz, Perg. 956; Perg. 961. 13.10.1570–27.11.1571.

Публікації:
Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji Polski z Litwą. – S. 332–334, n. 148, poz. 21, 24, 47. 1.7.1569.
Piekosiński F. Wypisy heraldyczne. – S. 31, n. ІI, 168. 1571–1573 рр.

Олег Однороженко