Германович Петрик

Германович Петрик, пан радний молдавський (1492–1508), господарський коміс (1492–1508):
Печатка від 11.7.1499–14.9.1499:

В полі печатки іспанський щит, на якому знак у вигляді подвійного заокругленого розгалуження.
Напис по колу: + ПЄЧАТЬ … ИКИ

кругла, розмір 22 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 5375 (12.7.1499, «Пєтрика комис»).
AGAD, Perg. 5376 (11.7.1499).
AGAD, Perg. 7395 (14.9.1499, «Пєтрика комис», стерта).

Олег Однороженко