Ґлембоцький Миколай

Ґлембоцький Миколай, земянин волинський:
Печатка від 1648 p.:

В полі печатки півкруглий щит, на якому мисливський ріжок під хрестиком; над щитом забороло під шоломовою короною, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет (герб Ковнати); згори літери: МG.

восьмикутна, розмір 10х9 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 2228, оп. 1, спр. 407, арк. 54. 1648 р.

Олег Однороженко