Глухів

Печатка від 1682–1769 рр.:

Напис по колу: * ПЄЧАТ ҮРѦДОВАѦ ГОРОДА ГЛҮХОВА
В полі печатки пеликан вліво, який годує двох пташенят власною кров’ю.

кругла, розмір 32 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 50494; спр. 50496; спр. 50498; спр. 50506; спр. 50726; спр. 53388; спр. 53413; спр. 53415; спр. 53428; спр. 53429; спр. 55766; спр. 55787; спр. 56335; спр. 56337; спр. 56464. 1683–1752 рр.
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 6858, арк. 4v, 5v; спр. 16869, арк. 4; спр. 16872, арк. 3; спр. 16873, арк. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16; ф. 64, оп. 1, спр. 469, арк. 11v; ф. 220, оп. 1, спр. 201, арк. 1. 1682–1769 рр.

Публікації:
Ситий І. Міські печатки. – С. 6–7, мал. 6. 1740 р.
Лазаревский А. Сфрагистическая заметка. – С. 16.

Печатка від 1731 р.:

В полі печатки хрест з потрійними розгалуженнями на кінцях крім долішнього, здолу півмісяць, що лежить рогами догори, обабіч дві восьмипроменеві зірки; згори літери: ПР, здолу літера: Г.

восьмикутна, розмір 16х15 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 3853, арк. 4v, 13v. 1731 р.

Печатка від 1749–1773 рр.:

В полі печатки хрест, кінці якого прикрашені кулями, кожна з яких має по дев’ять променів, здолу півмісяць, що лежить рогами догори, обабіч дві шестипроменеві зірки, згори шоломова корона, навколо дві пальмові галузки перевиті стрічкою.
Напис по колу: ПЕЧАТЬ РАТVШИ ГЛVХОВСКО˜

овальна, розмір 27х24 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 17164, арк. 239; ф. 64, оп. 1, спр. 492, арк. 17v; спр. 554, арк. 12v; спр. 1133, арк. 1v; спр. 1168, арк. 5v; ф. 108, оп. 2, спр. 1352, арк. 408. 1749–1773 рр.

Публікації:
Румянцева В. Эмблемы земель. – C. 87, мал.

Олег Однороженко