Ґодебський Філон

Ґодебський Філон, земський писар пинський:
Печатка від 1644–1664 рр.:

В полі печатки чотиридільний півкруглий бароковий щит, на якому: в першій частині – сосна з вирваним корінням і потрійною кроною (герб Годеба), в другій частині – знак у вигляді літери П під хрестом, в третій частині – знак у вигляді перехрещеної подвійної стріли в стовп, в четвертій частині – знак у вигляді хреста з загнутими кінцями; навколо літери: FGPPPP.

восьмикутна, розмір 15х14 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 6911; спр. 7628; спр. 7631. 1644–1646 рр.
ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 226, арк. 35v, 53; ф. 2228, оп. 1, спр. 747, арк. 7. 1650–1664 рр.

Ґодебський Філон, земський суддя пинський:
Печатка від 1651–1668 рр.:

В полі печатки півкруглий бароковий щит, на якому сосна з вирваним корінням і потрійною кроною; над щитом забороло, в нашоломнику три страусових пера, навколо щита намет (герб Годеба); навколо літери: FGSZPP.

овальна, розмір 23х19 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 2, спр. 6921; спр. 6923; спр. 6924; спр. 6925; спр. 7345; спр. 7349; спр. 7350; спр. 7353; спр. 7354; спр. 7357; спр. 8253; спр. 8268. 1651–1668 рр.
ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 64, арк. 3v. 1662 р.

Публікації:
Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – C. 106, мал. 295. 1663 р.

Олег Однороженко