Гоголівська сотня

Печатка від 1757 р.:

В полі печатки серце, яке пронизують навхрест дві стріли вістрями додолу, над серцем хрестик під шоломовою короною.
Напис по колу: ПЄЧАТЬ СОТЄНАѦ ГОГОЛЄВСКАѦ

кругла, розмір 24 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 63, оп. 2, спр. 13, арк. 73v (1757, Гоголів).

Публікації:
Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ. – С. 281, табл. 3, мал. 3. 1757 р.

Олег Однороженко