Ґоломбек Лешньовський Миколай з Зимної Води

Ґоломбек Лешньовський Миколай з Зимної Води, земський суддя львівський (1539–1550):
Печатка від 1540–1550 рр.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому гриф (герб Гриф).
Напис по колу на стрічці: NIKOL GOLVSV IV LEOP

кругла, розмір 26 мм.

Джерела:
ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 418. 1540 р.
ANK, TSchn., Perg. 201. 1550 p.
BCz, Perg. 863. 24.4.1545.

Олег Однороженко