Ґоломбіонський Бальтазар

Ґоломбіонський Бальтазар, земянин белзький:
Печатка від 1621 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому на тригір’ї граблі; над щитом шолом, в нашоломнику п’ять страусових пер, навколо щита намет (герб Граби).

восьмикутна, розмір 19х16 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 223, оп. 1, спр. 33, арк. 2v. 1621 р.

Олег Однороженко