Головатий Борис

Головатий Борис, пан молдавський:
Печатка від 13.12.1421:

В полі печатки знак у вигляді літери h.

овальна, розмір 14х12 мм.

Джерела:
AGAD, Perg. 5308 (13.12.1421, «панъ Борисъ Голѡваты»).

Олег Однороженко