Головня Ян з Острожця

Ян Головня з Острожця:
Печатка від 1626 р.:

Поле печатки чотиридільне: в першій частині – знак у вигляді стріли вістрям вгору над півколом, що лежить кінцями додолу, в другій частині – знак у вигляді зав’язаної кінцями вгору пов’язки, в третій частині – знак у вигляді хреста над півколом, що лежить кінцями вгору, в четвертій частині – знак у вигляді стріли на основі з загнутими догори кінцями.
Напис по колу: • IAN • HOLOWNIA • Z OSTROZCA •

кругла, розмір 25 мм.

Публікації:
Цітоў А. Пячаткі старажытнай Беларусі. – С. 84, мал. 167. 1626 р.

Олег Однороженко