Головинський Василь

Головинський Василь, земянин волинський:
Печатка від 1590 р.:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді хреста під півмісяцем, що лежить рогами догори та з подвійним розгалуженням здолу.

восьмикутна, розмір 15х12 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 1, оп. 1, спр. 4, арк. 73. 1590 р.

Олег Однороженко