Гольшанський Михайло Іванович

Михайло Іванович князь Гольшанський (1401–1433):
Печатка від 27.9.1422:

В полі печатки, усіяному хрестиками, на кінцях яких чотирипелюсткові квітки, китаврус вліво, в правиці тримає меч, в лівиці щит, здолу знак у вигляді трираменної літери Т з відгалуженнями згори, з боків і здолу.
Напис по колу: ПЄЧАТЬ КИZѦ МИХАИЛОВА ИВАНOВНЧА

кругла, розмір 27 мм.

Джерела:
GStAPKB, XX. HA, PU, Schiebl. 109, n. 68. 27.9.1422.

Публікації:
Nowak P., Pokora P. Dokumenty strony polsko-litewskiej. – S. 79, il. B 90. 27.9.1422.

Олег Однороженко