Голтва

Печатка від 1768–1776 рр.:

В полі печатки серце, яке пронизують в зірку спис, шабля і зламана стріла; згори забороло, в нашоломнику шестипроменева зірка, навколо намет; згори літери: ГГ.

овальна, розмір 24х21 мм.

Джерела:
ЦДІАК, ф. 57, оп. 1 спр. 434, арк. 114 бv; ф. 64, оп. 1 спр. 425, арк. 21v, 25v. 1768–1776 рр.

Олег Однороженко