Голуб Юрій

Голуб Юрій, полковник канівський (1644–1646):
Печатка від 5.8.1639–30.10.1646:

В полі печатки ренесансовий щит, на якому знак у вигляді літери W під лівим піввістрям стріли вгору; над щитом забороло, навколо щита намет; згори літери: ІН.

овальна, розмір 12х9 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 61, спр. 1101, арк. 1v. 30.10.1646.
ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 126, арк. 2. 5.8.1639.

Олег Однороженко