Голуб Захар Іванович

Голуб Захар Іванович, військовий товариш (1667–1680):
Печатка від 1678–1681 рр.:

В полі печатки знак у вигляді довгого рицарського хреста з подвійним заокругленим розгалуженням здолу, на лівому рамені сидить голуб, праворуч восьмипроменева зірка, згори корона; навколо літери: ZIH.

восьмикутна, розмір 13х13 мм.

Джерела:
ІР НБУВ, ф. 1, спр. 50475. 1681 р.
ЦДІАК, ф. 133, оп. 1, спр. 74, арк. 1. 1678 р.

Олег Однороженко